Nasza kadra

Katarzyna Błońska - psycholog

Beata Daszuta - pedagog

Joanna Jung - pedagog, doradca psychospołeczny i rodzinny, trener

Małgorzata Kossakowska - pedagog, specjalista promocji zdrowia, specjalista poradnictwa psychospołecznego
i rodzinnego

Marek Ochocki - prawnik

Rafał Osiński - pedagog, specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego oraz terapii pedagogicznej, mediator

Elżbieta Pawlak  - pedagog, specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego, mediator, pielęgniarka

Dorota Podgórska – Jachnik - pedagog, pedagog specjalny, psycholog

Magdalena Rybińska - psycholog, mediator


Fundacja Wsparcia Psychospołecznego
zajmuje się m.in.:- udzielaniem profesjonalnej  pomocy osobom
znajdującym się w różnych trudnych sytuacjach
życiowych;

 


- podnoszeniem kompetencji kadr pomocy
społecznej, ochrony zdrowia i oświaty;

 


- promowaniem  współpracy między
przedstawicielami różnych profesji społecznych;

 


- profilaktyką zachowań ryzykownych w
sytuacjach życia  osobistego i zawodowego;