Projekt zrealizowany w 2013 r.

Niepokonani” - aktywizacja młodzieży w przezwyciężaniu barier w funkcjonowaniu psychospołecznym; projekt ten zrealizowano dzięki dofinansowaniu w ramach dotacji z Funduszu Inicjatyw Społecznych, założonego przez Łódzką Federację Organizacji Pozarządowych (ŁFOP), United Nations Development Programme (UNDP) oraz Urząd Miasta Łodzi (UMŁ).
 
Na zakończenie zadania uczestnicy przygotowali przedstawienie dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Włókniarz" oraz przeprowadzili cykl wywiadów ze znanymi łodzianami (na dole strony głównej dostępny w wersji elektronicznej - zapraszamy do lektury)