Działalność naszej fundacji

Prowadzimy:

 • poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, psychospołeczne, prawne i rodzinne
 • terapie indywidualne i rodzinne
 • mediacje
 • zajęcia psychoedukacyjne w szkołach (w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy)
 • zajęcia szkoleniowe rozwijające kompetencje psychospołeczne różnych grup zawodowych
 • pomoc dzieciom w uczeniu się
 • ​terapie logopedyczne

Skala działań może być coraz szersza, ponieważ udzielanie większości z nich jest wspierane poprzez pozyskane dotacje.


Fundacja realizuje zadania

Dofinansowane z budżetu Miasta Łodzi:

 • Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa
 • Promowanie konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktów w rodzinie, w tym procedur mediacji
 • Promowanie i prowadzenie mediacji, w tym mediacji rodzinnych


Współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego:

 • Prowadzenie jednostki specjalistycznego poradnictwa
 • Prowadzenie jednostki specjalistycznego poradnictwa
 • Nie pozwól na zakażenie!

 


Agnieszka Dulińska

Agnieszka Dulińska

Psycholog
Anna Walkiewicz

Anna Walkiewicz

Pedagog
Emilia Urbaniak

Emilia Urbaniak

Prawnik
Aneta Kik

Aneta Kik

Pedagog
Rafał Osiński

Rafał Osiński

Pedagog, specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego oraz terapii pedagogicznej, mediator
Mateusz Kuśmirek

Mateusz Kuśmirek

Prawnik
Justyna Gralewska–Sęk

Justyna Gralewska–Sęk

Psycholog
Łukasz Bohdanowicz

Łukasz Bohdanowicz

Psycholog
Beata Daszuta

Beata Daszuta

Pedagog
 


Разработка платного шаблона Joomla