Działalność naszej fundacji

Obecnie prowadzimy:

 • poradnictwo psychospołeczne i prawne
 • terapie indywidualne i rodzinne
 • mediacje
 • ​zajęcia psychoedukacyjne w szkołach
  (w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
 • profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy)
 • pomoc dzieciom w uczeniu się
 • ​terapie logopedyczne

Skala działań może być coraz szersza, ponieważ udzielanie większości z nich jest wspierane poprzez pozyskane dotacje.


Fundacja realizuje zadania

Dofinansowane z budżetu Miasta Łodzi:

 • Prowadzenie jednostki specjalistycznego poradnictwa
 • Poradnictwo dla osób doświadczających przemocy w rodzinie 
 • Specjalistyczne działania konsultacyjno - interwencyjne dla osób z problemem alkoholowym, ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie
 • Promowanie i prowadzenie mediacji, w tym mediacji rodzinnych
 • Warsztaty wychowawcze dotyczące nieagresywnego rozwiązywania konfliktów dla dzieci i młodzieży 
 • Prowadzenie zajęć dodatkowych zgodnie z założeniami profilaktyki selektywne


Współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego:

 • Kryzys psychiczny – zmiana na lepsze 
 • Prowadzenie jednostki specjalistycznego poradnictwa
 • Odwaga to rozwaga – wciąż aktualne!
 • Pomoc psychospołeczna w Twoim domu

 

 


Разработка платного шаблона Joomla