Zapraszamy osoby doświadczające kryzysów psychicznych na poradnictwo do gabinetu mieszczącego się w centrum Łodzi (Łódź, ul. Zachodnia 97 lok 305); po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty.

Ponadto dla młodzieży organizujemy też zajęcia psychoedukacyjno-profilaktyczne na terenie szkół, kształtujące kompetencje odnośnie ochrony własnego zdrowia psychicznego jak i osób z najbliższego otoczenia.

Poradnictwo i zajęcia są prowadzone w ramach zadania „Kryzys psychiczny – zmiana na lepsze” realizowanego przez Fundację Wsparcia Psychospołecznego przy współudziale środków Województwa Łódzkiego z Urzędu Marszałkowskiego.