Fundacja wsparcia psychospołecznego

Bezpłatna pomoc dla mieszkańców Łodzi i województwa

Fundacja Wsparcia Psychospołecznego zaprasza łodzian w 2019 roku do korzystania z nieodpłatnej pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (problemy osobiste, małżeńskie, wychowawcze i inne rodzinne oraz prawne). Udzielamy poradnictwa psychospołecznego, psychologicznego i prawnego.

Realizujemy zadania publiczne dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta Łodzi i województwa łódzkiego:

  • prowadzimy jednostki specjalistycznego poradnictwa w Łodzi (funkcjonujące w obszarze rewitalizacji i poza obszarem rewitalizacji: gabinet przy ul. Zachodniej 97 lok 12 oraz w budynkach szkolnych przy ul. Krzemienieckiej 24a i Kutrzeby 4), a także w Głownie (ul. Karasicka 54) i w Zgierzu (pl. Jana Pawła II nr 11/13)
  • prowadzimy mediacje służące poprawie komunikacji międzyludzkiej i rozwiązywaniu konfliktów w ramach zadania z "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w zakresie: promowanie konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktów w rodzinie, w tym procedur mediacji”

Zapraszamy. Zapisy na wizyty są przyjmowane pod adresem: pomocpsychospoleczna@op.pl oraz telefonicznie: 794 430 463

help
Pomaganie to nie tylko słuchanie... Owszem, umiejętność słuchania drugiego człowieka jest częścią pomagania. Natomiast potrzeba jeszcze czegoś więcej: wsparcia człowieka w dokonaniu zmiany.

Fundacja udziela pomocy w problemach:

  • osobistych
  • małżeńskich
  • rodzinnych
  • wychowawczych
  • szkolnych
  • życia zawodowego
WIZYTY W GABINECIE
WIZYTY DOMOWE
PORADNICTWO E-MAILOWE

Разработка платного шаблона Joomla

Informacje i komentarze