Fundacja wsparcia psychospołecznego

Bezpłatna pomoc dla mieszkańców Łodzi

Fundacja Wsparcia Psychospołecznego zaprasza łodzian w 2018 roku do korzystania z nieodpłatnej pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (problemy osobiste, małżeńskie, wychowawcze i inne rodzinne oraz prawne).

Realizujemy zadania publiczne dzięki dotacjom Miasta Łódź:

  • prowadzimy jednostki specjalistycznego poradnictwa psychospołecznego, psychologicznego i prawnego (punkty przy ul. Zachodniej 97 lok 12, Krzemienieckiej 24a w budynku szkoły, Lutomierskiej 115B)
  • prowadzimy mediacje służące poprawie komunikacji międzyludzkiej i rozwiązywaniu konfliktów w ramach zadań z „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w zakresie promowania wśród mieszkańców (i w społecznościach) konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktów w rodzinie, w tym procedur mediacji”, a także Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • udzielamy wsparcia o charakterze poradnictwa i interwencji kryzysowej dla dzieci i młodzieży w ramach tzw. profilaktyki selektywnej; ponadto w ramach tego zadania w szkołach organizujemy cykle zajęć dla grup uczniów

Zapraszamy. Zapisy na wizyty są przyjmowane pod adresem: pomocpsychospoleczna@op.pl oraz telefonicznie: 794 430 463

help
Pomaganie to nie tylko słuchanie... Owszem, umiejętność słuchania drugiego człowieka jest częścią pomagania. Natomiast potrzeba jeszcze czegoś więcej: wsparcia człowieka w dokonaniu zmiany.

Fundacja udziela pomocy w problemach:

  • osobistych
  • małżeńskich
  • rodzinnych
  • wychowawczych
  • szkolnych
  • życia zawodowego
WIZYTY W GABINECIE
WIZYTY DOMOWE
PORADNICTWO E-MAILOWE

Разработка платного шаблона Joomla

Informacje i komentarze