Deklaracja dostępności

Fundacja Wsparcia Psychospołecznego z siedzibą w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.1)


Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pomocpsychospoleczna.pl

w zakresie zamieszczania treści bezpośrednio wynikających z realizacji zadań publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-27


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona internetowa fundacji pozwala na dostosowywanie wielkości czcionki, kontrastu i automatyczne odczytywanie tekstu.

Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej w danym zakresie związanym z realizacją zadania publicznego nie jest możliwe, podmiot realizujący zadania publiczne może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Informacje zwrotne (w tym na temat procedury wnioskowo-skargowej)

i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Tą samą drogą można wnioskować o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie wniosków i uwag odpowiada: Rafał Osiński

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 794 430 463

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot informuje składającego żadanie, kiedy żądanie może zostać spełnione, co powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie powyżśzych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich

https://bip.brpo.gov.pl/


Dostępność architektoniczna

Fundacja Wsparcia Psychospołecznego z siedzibą w Łodzi nie posiada odrębnych pomieszczeń biurowych. Pomoc jest udzielana w miejscach wskazanych przez klientów (adresatów / odbiorców działań) lub w pomieszczeniach użytkowanych na potrzeby podejmowania danych działań – w tym realizacji określonych zadań publicznych. Deklaracje dostępności architektonicznej odnoszące się do pomieszczeń w budynkach w poszczególnych lokalizacjach znajdują się na stronach internetowych podmiotów, z którymi współpracuje fundacja i korzysta z ich pomieszczeń:

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Łodzi, ul. 28. Pułku Strzelców Kaniowskich 71:

https://wsparciespoleczne.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Łodzi, ul. Krzemieniecka 24a:

https://sp192lodz.wikom.pl

Szkoła Podstawowa nr 5 w Łodzi, ul. Łęczycka 23:

https://sp5lodz.szkolnastrona.pl

gabinet w Łodzi, ul. Zbożowa 9:

wejście do gabinetu - pierwsze drzwi z prawej strony w korytarzu na parterze (kondygnacja 0 na poziomie ulicy, bez schodów); do lokalu istnieje możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim i wejścia z psem przewodnikiem albo psem asystującym; natomiast w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.