Nasza kadra

Łukasz Bohdanowicz

Łukasz Bohdanowicz

psycholog

Beata Daszuta

Beata Daszuta

pedagog, coach

Jarosław Soszyński

Jarosław Soszyński

prawnik

Justyna Gralewska–Sęk

Justyna Gralewska–Sęk

psycholog, mediator

Katarzyna Napieraj

Katarzyna Napieraj

mediator

Rafał Osiński

Rafał Osiński

pedagog, specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego oraz terapii pedagogicznej, mediator

Katarzyna Rosiak

Katarzyna Rosiak

pedagog, logopeda, specjalista terapii pedagogicznej