DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

Prowadzimy:

  • poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, psychospołeczne, prawne i rodzinne
  • terapie indywidualne i rodzinne
  • mediacje
  • zajęcia psychoedukacyjne w szkołach (m.in. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy)
  • zajęcia szkoleniowe rozwijające kompetencje psychospołeczne różnych grup zawodowych
  • pomoc dzieciom w uczeniu się

 

WSPARCIE PEDAGOGICZNO-PSYCHOSPOŁECZNE DLA FIRM I INSTYTUCJI:

PRACOWNIKÓW, ICH RODZIN ORAZ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ
spotkania pomocowe indywidualne i szkolenia - tematyka i terminy do uzgodnienia, niskie ceny

Oprócz działań pomocowych bezpłatnych - zwłaszcza w ramach sektora pomocy społecznej - udzielamy pomocy odpłatnej:

wizyty terapeutyczne indywidualne lub rodzinne (1 specjalista) 100zł/godz.
wizyty terapeutyczne par/rodzinne (2 specjalistów - kobieta i mężczyzna) 150 zł/godz.
mediacje (poza programem dotacyjnym) 100zł/spotkanie
pomoc w uczeniu 65 zł/godz.
szkolenia 150zł/godz. (1 trener)
   

 

Płatności są przyjmowane wyłącznie przelewem na konto fundacji: 23 2030 0045 1110 0000 0234 2920.