DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

Prowadzimy:

  • poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, psychospołeczne, prawne i rodzinne
  • terapie indywidualne i rodzinne
  • mediacje
  • zajęcia psychoedukacyjne w szkołach (m.in. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy)
  • zajęcia szkoleniowe rozwijające kompetencje psychospołeczne różnych grup zawodowych
  • pomoc dzieciom w uczeniu się


FUNDACJA REALIZUJE OBECNIE ZADANIA PUBLICZNE

dofinansowane z budżetu Miasta Łodzi:

  • Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa
  • Promowanie konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktów w rodzinie, w tym procedur mediacji

 

Oprócz działań pomocowych bezpłatnych - zwłaszcza w ramach sektora pomocy społecznej - udzielamy pomocy odpłatnej:

wizyty terapeutyczne indywidualne lub rodzinne (1 specjalista) 80zł/godz.
wizyty terapeutyczne par/rodzinne (2 specjalistów - kobieta i mężczyzna) 150 zł/godz.
mediacje (poza programem dotacyjnym) 90zł/spotkanie
pomoc w uczeniu 45 zł/godz.
szkolenia 100zł/godz. (1 trener)
170 zł/godz. (2 trenerów)
   

 

Płatności są przyjmowane wyłącznie przelewem na konto fundacji: 23 2030 0045 1110 0000 0234 2920.